Finn rad excel

FINN.RAD (funksjon) – Støtte for Microsoft

Slik bruker du FINN.RAD-funksjonen i Excel til å finne data i en tabell eller et område etter rad.

FINN.RAD – slå opp verdier/informasjon i en tabell – Excel

FINN.RAD | Slå opp informasjon i en tabell | Excel funksjoner

Finn.Rad er en Excel formel som slår opp en søkeverdi i ytterst venstre kolonne av en tabell (matrise) og leverer en tilhørende verdi (til høyre av …

FINN.RAD er en Excel formel som slår opp en søkeverdi i ytterst venstre kolonne av en tabell og leverer en tilhørende verdi fra en av kolonnene til høyre.

Hvorfor og hvordan bruke Finn.rad-funksjonen

Hvorfor og hvordan bruke Finn.rad-funksjonen – KnowledgeGroup

Fra hjelpeteksten i Excel: Søker etter en verdi i kolonnen lengst til venstre i en tabell, og returnerer en verdi i samme rad fra en kolonne du angir.

Lær deg å bruke funksjonen FINN.RAD i Excel – Learnesy

10. jan. 2022 — FINN.RAD er en Excel-funksjon for å søke etter data i en tabell arrangert vertikalt. FINN.RAD kan bruke både omtrentlig, eksakt matching og …

Leksjonen viser vi deg hvordan du bruker Excel-funksjonen FINN.RAD til å finne en verdi i en annan kolonne på samma rad celler. En leksjon fra Learnesy.

Aldri mer FINN.RAD(). Nå er det XOPPSLAG() som gjelder

Aldri mer FINN.RAD(). Nå er det XOPPSLAG() som gjelder – ExcelGuru – Excel på Norsk

13. apr. 2021 — XOPPSLAG() (eng XLOOKUP() ) erstatter FINN.RAD(). De to eneste grunnene til å fortsette med FINN.RAD(): Gammel Excel-versjon og gammel vane.

XOPPSLAG() (eng XLOOKUP() ) erstatter FINN.RAD(). De to eneste grunnene til å fortsette med FINN.RAD(): Gammel Excel-versjon og gammel vane. Ketil Øyesvold Melhus, systemutvikler og psykoterapeut.

Finn.Rad – Når vi vil kombinere informasjon fra flere ark

Finn.Rad – Når vi vil kombinere informasjon fra flere ark – ExcelGuru – Excel på Norsk

8. aug. 2013 — Finn.Rad har vært en av funksjonene jeg bruker oftest i Excel. Hvis du har forskjellig informasjon på faner som du vil knytte sammen, …

Finn.Rad er helt knall hvis du har informasjon i forskjellige faner som du vil knytte sammen

Keywords: finn rad excel