Studentweb phs

Studentweb – Politihøgskolen

I Studentweb kan du semesterregistrere deg, melde deg til emner, se eksamensresultatene dine, samt finne og administrere data om deg selv .

Studentweb – The Norwegian Police University College

Studentweb is a web based portal where you can manage your personal information. In Student Web you accept your study plan, register for exams and receive your …

The Norwegian Police University college

Studentportalen – Politihøgskolen

Studentportalen er Politihøgskolens studieadministrative informasjonskanal for studenter ved bachelor, master og EVU. Her finner du informasjon om campus, …

Politihøgskolen er ansvarlig for politiutdanning i Norge. Les om bachelorstudiet, videreutdanning og forskning innen politivitenskap.

Semesterregistrering – Politihøgskolen

For å ha status som student, må du ved studiestart semesterregistrere deg innen fristen i Studentweb. For å ha status som student må du betale …

For å ha status som student hos oss må du semesterregistrere deg i Studentweb. Registrer deg her.

Dokumentasjon på tidligere utdanning – Politihøgskolen

Ble du ferdig med studiene dine dine før våren 2022? Trenger du å dokumentere tidligere utdanning, kan du hente ut dette via StudentWeb eller Vitnemålsportalen.

Læringsverktøy og IT-systemer – Politihøgskolen

Her finner du informasjon om alt fra regelverk til timeplaner og eksamen. Studentweb. Husk å gjøre nødvendige registreringer i Studentweb og se hvilken oversikt …

Her finner du som student ved Politihøgskolen informasjon samt brukerveiledninger om hvilke systemer du skal bruke hos oss.

Oppmelding og avmelding til eksamen – Politihøgskolen

Bruk eget avmeldingsskjema. Se under i hvilke tilfeller du ikke kan melde deg opp selv i Studentweb, men må sende inn oppmeldingsskjema. Stryker du på eller …

Her finner du informasjon om oppmelding og avmelding til eksamen.

Studentavgifter og studentbevis – Politihøgskolen

Får du støtte fra Lånekassen, må du betale semesteravgiften for å få tildelt lån og stipend. Fakturaene finner du i Studentweb. Kvittering på innbetalt …

Alle studenter hos oss må betale semesteravgift. Les mer om denne avgiften, og hvordan du kan skaffe deg studentbevis på app.

For studenter – Politihøgskolen

Når du har fått studieplass, er du student hos oss. Her finner du studieinformasjon og verktøy du trenger.

Choose institution – Studentweb – fsweb.no

Choose institution. Select from the list, Ansgar University College, The Oslo School of Architecture and Design, Barratt Due Institute of Music …

Keywords: studentweb phs, phs studentweb, studentweb politihøgskolen