Effektiv markedsføring for bedrifter – nøkkelbånd kan være løsningen

Mange bedrifter opplever et alt mer konkurranseutsatt marked, både når det gjelder å tiltrekke seg nye kunder og å holde på de man allerede har. Tilstedeværelse i digitale kanaler er åpenbart helt nødvendig i 2023, men samtidig kan helt enkelt grep også gi god effekt. Kanskje kan et vanlig nøkkelbånd være det som skaper oppmerksomhet og kjennskap i det lokale markedet?

Profileringsartikler som har en nytteverdi

Å produsere såkalte profileringsartikler kan være kostbart, og det er ikke alltid at produksjonskostnaden kan rettferdiggjøres hvis produktet ikke blir brukt av mottakeren. Det er kanskje flott med en frisbee med trykk, men hvor ofte vil den egentlig bli brukt? Det er her hverdagslige produkter som nøkkelbånd kommer inn i bildet.

Poenget er at man prøver å skape profileringsartikler som har en nytteverdi, og som mottakeren bevisst eller ubevisst vil bruke hver eneste dag. Mange ansatte vil motta nøkkelbånd til passerkort fra arbeidsgiver, men sannsynligvis finnes det også rom for flere nøkkelbånd til både fysiske nøkler og andre ting? Hvis nøkkelbåndet fra bedriften din ikke blir mer ut hver dag, vil det kanskje henge godt synlig i gangen hos mottakeren?

Et produkt som skaper kjennskap og minner mottakeren på at dere finnes

Et nøkkelbånd vil åpenbart ikke selge noen produkter eller tjenester, å trykke gode tilbud på et nøkkelbånd er sannsynligvis ikke veien å gå. Imidlertid kan et godt nøkkelbånd bidra til å bygge opp kjennskap til virksomheten din, samtidig som det også over tid minner mottakeren på at dere finnes.

Slik kjennskap kan være helt avgjørende ved en senere anledning, enten i forbindelse med annen markedsføring eller et konkret behov hos mottakeren. Hvis nøkkelbåndet med navn, logo og kanskje kontaktinformasjon er lett tilgjengelig, da vil terskelen for å velge dere være en god del lavere. Derfor kan et helt enkelt nøkkelbånd faktisk være en effektiv markedsføringskanal – som et komplement til annen digital og analog markedsføring.